Hívás most!

Fogtömés

Munkánk során esztétikus fogtöméseket készítünk, vagyis ún. kompozíciós tömőanyagokat, kompozitokat alkalmazunk. Ez a plasztikus tömőanyag paszta formájában kerül a fogüregbe, ahol kétféle módon szilárdul meg. Az egyik fajta kompozit kémiai úton köt meg katalizátor hatására, a másik a fotopolimerizációs effektus során, egy speciális kék fény hatására.

Az esztétikus fogtömés előnyei:

– használható frontfogakba és rágófogakba egyaránt;
– a fogak eredeti alakja és színe reprodukálható;
– kedvező mechanikai tulajdonságú;
– új tömési technikát alkalmazhatunk;
– minimális ép fogszövetet kell eltávolítani a tömés megfelelő tartásának érdekében.

Az eddigiekkel ellentétben azért kell minimális ép fogszövetet eltávolítani, hogy a tömésnek megfelelő tartása legyen, mert a töméskészítés során ragasztóanyagokat is alkalmazunk, amely kémiai kötődést is eredményez.

Fogászati szolgáltatásaink:

KÖVESSEN BENNÜNKET a Facebook közösségi oldalon is!